Exempció de responsabilitat

Mitjançant aquesta pàgina web, Campus Acadèmia Vilanova desitja que el públic tingui accés a la informació dels ensenyaments que imparteix. Tenim la intenció de reflectir en aquesta pàgina informació actualitzada i exacta. Intentarem corregir els errors que se’ns indiquin. No obstant això, Campus Acadèmia Vilanova no assumeix cap responsabilitat relacionada amb la informació inclosa en aquesta pàgina web, ja que aquesta informació sempre haurà de ser contrastada i confirmada a la mateixa Campus Acadèmia Vilanova.

 

La nostra acadèmia no assumeix cap responsabilitat pels següents motius:

  1. La informació que ofereix és de caràcter general i no necessàriament exhaustiva, complerta o actualitzada.
  2. Aquesta pàgina conté, en alguns casos, enllaços amb pàgines externes sobre les quals Campus Acadèmia Vilanova no té cap control, i respecte
    de les quals declina tota responsabilitat.

Tenim la intenció de reduir al mínim els problemes ocasionats per errors de caràcter tècnic. Malgrat això, certes dades o informacions de la nostra pàgina poden haver estat creades o estructurades en arxius o formats no exempts d’errors. Per aquesta raó no podem garantir que el servei que pretenem oferir no quedi interromput o afectat de qualsevol altra forma per aquests problemes.

 

Campus Acadèmia Vilanova no garanteix que el seu lloc web i els seus servidors estiguin lliures de virus i de programes malignes de qualsevol tipus, i no es fa responsable dels eventuals danys i perjudicis causats per l’accés al seu lloc web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

 

Campus Acadèmia Vilanova no assumeix cap responsabilitat respecte dels problemes que puguin resultar de la consulta d’aquesta pàgina o d’aquelles altres pàgines externes a les quals s’envia.

 

Encara que pugui desplaçar-se per la major part d’aquests llocs d’Internet sense donar cap informació sobre vostè, en certs casos, la informació personal és necessària per poder fer ús dels serveis interactius de comunicació, inscripció o obtenció de documents que demani.

 

La present clàusula d’exempció de responsabilitat té com a objectiu deixar clar que Campus Acadèmia Vilanova no assumeix cap responsabilitat en relació a la informació inclosa a la seva pàgina web, i que l’esmentada informació sempre haurà de ser contrastada a la mateixa Campus Acadèmia Vilanova.