Cursos d’estiu

Reforç general

Primària i ESO

Batxillerat

Selectivitat

Reforç d'estiu:

Descripció

Aules climatitzades

Grups homogenis i reduïts

Possibilitat de classes individuals

Personal docent especialitzat i amb molta experiència

Xarxa Wi-Fi amb recursos i eines TIC

Seguiment i orientació acadèmica individualitzada

Disseny d’horaris i estratègies de reforç a mida